29/04/2019

Huỳnh Thị Kiều Oanh

Hầu như ngày nào em cũng học cả ngày ở trường rồi tối phải học thêm nữa. Nhưng mà thật sự em lại không cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại còn cảm thấy nhiều năng lượng hơn khi vào học thêm ở Tam Khôi.

HUỲNH THỊ KIỀU OANH

HỌC SINH LỚP 12