27/04/2019

Huỳnh Thị Kiều Oanh

Vào lớp ở Tam Khôi, em được gặp thầy cô môn nào cũng dễ thương, thoải mái, dạy lại cực kì dễ hiểu và vui nên em rất dễ tiếp thu. Nhờ vậy mà điểm em cũng được cải thiện rất là nhiều luôn.

HUỲNH THỊ KIỀU OANH

HỌC SINH LỚP 12