27/04/2018

Nguyễn Thu Thảo

Thầy Tân dạy Hóa giảng dạy nhiều cách hay và dễ nhớ, thầy nhiệt tình lắm ạ. Còn cô Liên dạy Tiếng Anh thì cực kỳ dễ hiểu nên rất dễ tiếp thu.

— 

NGUYỄN THU THẢO

HỌC SINH LỚP 11