27/04/2018

Lưu Thái Thiên Thiên

Em rất thích thầy Thái Sơn vì thầy rất vui tính. Tiết học nào em cũng có những bài học bổ ích với những tiếng cười từ thầy. Thầy tận tình giảng dạy khi em chưa hiểu. Nhờ thầy mà ở trường em có kết quả học rất tốt. Em cảm ơn thầy!

— 

LƯU THÁI THIÊN THIÊN

HỌC SINH LỚP 11