29/04/2019

Huỳnh Cát Tường

Thầy Duy rất vui tính, thân thiện với học sinh. Thầy có vốn từ và trí tưởng tượng siêu phong phú. Quyển ôn tập và sách được thầy soạn rất kỹ, chi tiết.

HUỲNH CÁT TƯỜNG

HỌC SINH LỚP 9