08/04/2020

Thông tin giáo viên trợ giảng

MÔN TOÁN 

 • Cô Nguyễn Thị Ngọc Nga
  • Thạc sĩ Toán Hình học
  • Giáo viên Tam Khôi
  • Tác giả bộ sách “Các chuyên đề trọng tâm trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10”, “Ôn tập tốt nhất cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017”
  • Có kinh nghiệm giảng dạy trên 5 năm
 • Cô Phan Ngọc Yến
  • Thạc sỹ Toán Hình học
  • Giảng viên trường Đại học Văn Lang
  • Có kinh nghiệm giảng dạy trên 5 năm
 • Cô Nguyễn Minh Châu
  • Giáo viên Tam Khôi
  • Có kinh nghiệm giảng giảng dạy trên 5 năm

MÔN VẬT LÝ

 •  Trần Thị Diễm Hương
  • Thạc sỹ ngành Vật lý Hạt nhân – Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM
  • Giáo viên trường THPT Đa Phước
  • Có kinh nghiệm giảng dạy trên 5 năm
 • Cô Nguyễn Thị Huy
  • Thạc sỹ Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý
  • Giáo viên trung tâm Tam Khôi
  • Có kinh nghiệm giảng dạy trên 5 năm
 • Cô Nguyễn Thị Minh Thảo
  • Cao học ngành Giảng dạy Vật lý Thực nghiệm
  • Có kinh nghiệm giảng dạy trên 2 năm

MÔN HÓA HỌC

 • Cô Nguyễn Minh Châu
  • Giáo viên Tam Khôi
  • Có kinh nghiệm giảng dạy trên 5 năm
 • Cô Trần Thị Thúy Vy
  • Giáo viên Tam Khôi
  • Có kinh nghiệm giảng dạy trên 2 năm

MÔN TIẾNG ANH

 • Cô Đặng Ánh Như
  • Giáo viên Tam Khôi
  • Có kinh nghiệm giảng dạy trên 2 năm
 • Thầy Nguyễn Ngọc Sơn
  • Giáo viên Tam Khôi
  • Có kinh nghiệm giảng dạy trên 2 năm