29/04/2019

Dương Thái Minh Triển

Em thích nhất là cách cách giảng bài và cách chỉ ra lỗi sai. Em hài lòng vì có các chương trình ngoại khóa bổ sung kiến thức cho em về kĩ năng trong cuộc sống.

DƯƠNG THÁI MINH TRIỂN

HỌC SINH LỚP 10