26/04/2018

Võ Minh Hiền

Em thích cô Bích Liên dạy Anh nhất vì cô dễ thương, dạy dễ hiểu, dạy bài kỹ. Ngoài ra cô cũng rất gần gũi và thân thiện với học sinh.

— 

VÕ MINH HIỀN

HỌC SINH LỚP 12