27/04/2019

Dương Nhân Tâm

Thầy cô Tam Khôi luôn nhiệt tình, vui vẻ và thoải mái. Bài giảng của thầy cô trực quan nên em thấy dễ tiếp thu.

DƯƠNG NHÂN TÂM

HỌC SINH LỚP 11