26/04/2018

Nguyễn Lê Minh Châu

Ở Tam Khôi, em thích việc có thẻ học sinh để điểm danh, kỷ luật rõ ràng, điểm số chỉ thông báo riêng cho cá nhân. Học ở đây giúp em bổ sung kiến thức và học được nhiều kiến thức mới.

— 

NGUYỄN LÊ MINH CHÂU

HỌC SINH LỚP 12