27/04/2019

Đoàn Thanh Phát

Điều em thích nhất ở Tam Khôi là thầy cô rất thân thiện, dễ gần, tận tâm và thương yêu học trò.

ĐOÀN THANH PHÁT

HỌC SINH LỚP 11