18/06/2020

Đoàn Thanh Phát

Em thích tất cả thầy cô Tam Khôi vì ai cũng dạy rất hay, vui tính, tận tụy và tận tình.

ĐOÀN THANH PHÁT

HỌC SINH LỚP 12