26/04/2019

Đỗ Thị Thu Trang

Điều làm em hài lòng là không gian học ở Tam Khôi thoáng mát, tích cực.

ĐỖ THỊ THU TRANG

HỌC SINH LỚP 12