27/04/2018

Đỗ Quang Đức Hòa

Học ở Tam Khôi cho em đầy đủ kiến thức và được bổ sung thêm các phần nâng cao. Học ở Tam Khôi giúp em tự tin với các bài học và kì thi ở trường.

— 

ĐỖ QUANG ĐỨC HÒA

HỌC SINH LỚP 11