29/04/2019

Đỗ Thị Mỹ Quyên

Thầy cô luôn giải đáp thắc mắc, những chỗ em khó hiểu khi em gặp khó khăn. Mọi thứ ở đây đều rất tốt.

ĐỖ THỊ MỸ QUYÊN

HỌC SINH LỚP 10