29/04/2019

Đỗ Thị Khánh Trâm

Cô Liên luôn nhiệt tình, thân thiện với chúng em. Cô cũng giảng bài kỹ, chậm rãi.

Phòng học ở Tam Khôi sạch sẽ, mát mẻ. Không gian đặc biệt yên tĩnh.

ĐỖ THỊ KHÁNH TRÂM

HỌC SINH LỚP 10