28/04/2018

Trần Hồng Ân

Những điều em thích nhất ở Tam Khôi là: được thi thử, phong cách giảng bài rất thoải mái của thầy cô, được ôn tập khi cần để kiểm tra, được ôn luyện nhiều lần và nhớ lâu.

TRẦN HỒNG ÂN

HỌC SINH LỚP 9