27/04/2019

Đỗ Đăng Khoa

Khi học Hóa với cô Ly, cô giảng bài dễ hiểu và giúp em ôn lại kiến thức vững hơn.

ĐỖ ĐĂNG KHOA

HỌC SINH LỚP 12