27/04/2018

Trương Tố Trân

Ở Tam Khôi, em có thể trao đổi bài với thầy cô dễ hơn khi không hiểu. Ngoài giờ học trên lớp, em còn có thể hỏi thầy cô trợ giảng những bài không hiểu khi đi học trợ giảng.

— 

TRƯƠNG TỐ TRÂN

HỌC SINH LỚP 10