15/04/2019

Đề cương ôn thi học kỳ 2 môn Ngữ Văn

Đề cương môn Ngữ Văn tập hợp nội dung cần nhớ của các tác phẩm/đoạn trích tác phẩm trong chương trình Ngữ văn học kỳ  2 của lớp 12, bao gồm các thông tin khái quát, đặc điểm nội dung, nghệ thuật, dẫn chứng và tóm tắt sơ lược của tác phẩm.

Bạn có thể tải đề cương ôn tập tại đây..