26/04/2019

Đào Đình Minh Đạt

Các chương trình ngoài giờ cho em rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm. Em rất hài lòng với không gian học tập ở đây.

ĐÀO ĐÌNH MINH ĐẠT

HỌC SINH LỚP 12