26/04/2019

Đào Đình Minh Đạt

Thầy Vương vui tính, hài hước, giảng bài rất biết cách để thu hút sự chú ý.

ĐÀO ĐÌNH MINH ĐẠT

HỌC SINH LỚP 12