29/04/2019

Đặng Phượng Hân

Em thích học với thầy Việt vì thầy giảng bài rất kỹ. Thầy còn rất chu đáo với học sinh.

ĐẶNG PHƯỢNG HÂN

HỌC SINH LỚP 10