29/04/2019

Đặng Ngọc Trúc Lam

Thầy cô ở Tam Khôi rất tận tình với học sinh, quan tâm, giúp đỡ học sinh trong các bài tập khó. Các chị nhân viên ở trung tâm cũng rất thân thiện. Em nghĩ Tam Khôi có môi trường học rất tốt.

ĐẶNG NGỌC TRÚC LAM

HỌC SINH LỚP 9