27/04/2018

Trương Bảo Phương

Em thích học với thầy Bảo Khôi vì thầy dạy rất hay và vui tính. Em cũng thích cô Lệ Hà (dù em chỉ học với cô năm lớp 9) vì cô hiền và yêu thương học sinh.

— 

TRƯƠNG BẢO PHƯƠNG

HỌC SINH LỚP 11