29/04/2019

Đặng Bảo Hân

Thầy Duy dạy rất dễ hiểu, em hoàn toàn tiếp thu được bài mà không bị áp lực nào. Cách thầy giảng bài và cho bài tập cũng rất hay.

ĐẶNG BẢO HÂN

HỌC SINH LỚP 9