26/04/2018

Nguyễn Ngọc Minh Châu

Em thích học với thầy Phạm Chí Thành vì thầy nói chuyện vui vẻ, nhiệt tình. Thích học với thầy Bảo Khôi vì thầy dạy văn không chán. Thích học với cô Bích Liên vì cô giảng bài kỹ, giúp em nắm được bài.

— 

NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU

HỌC SINH LỚP 12