21/03/2019

Lịch thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019

Lịch thi THPT Quốc gia 2019 sẽ diễn ra từ ngày 25/6 đến ngày 27/6/2019.

tuyensinh(75)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố lịch thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 trong Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và công tác tuyển sinh sinh ĐH, CĐ và TC nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019 vừa qua. Lịch thi chi tiết như bảng sau:

Ngày Buổi thi

Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian làm bài Giờ phát đề thi cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài
24/6/2019 Sáng 08 giờ: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi
Chiều 14 giờ: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin ĐKDT (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi
25/6/2019  Sáng Ngữ văn 120 phút 7 giờ 30 phút 7 giờ 35 phút
Chiều Toán 90 phút 14 giờ 20 phút 14 giờ 30 phút
26/6/2019 Sáng Bài thi KHTN Vật lý 50 phút 7 giờ 30 phút 7 giờ 35 phút
Hóa học 50 phút 8 giờ 30 phút 8 giờ 35 phút
Sinh học 50 phút 9 giờ 30 phút 9 giờ 35 phút
Chiều Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 20 phút 14 giờ 30 phút
27/6/2019 Sáng Bài thi KHXH Lịch sử 50 phút 7 giờ 30 phút 7 giờ 35 phút
Địa lý 50 phút 8 giờ 30 phút 8 giờ 35 phút
GDCD 50 phút 9 giờ 30 phút 9 giờ 35 phút
Chiều Dự phòng

Các đơn vị đăng ký dự thi sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký và nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý từ ngày 1/4/2019 – 20/4/2019. Hồ sơ dự thi gồm

  • 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;

  •  Học bạ THPT hoặc học bạ GDTX cấp THPT (bản sao được chứng thực từ bản chính, bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu)

  •  Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thí sinh phải có bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú;

  • 02 ảnh cỡ 4×6 cm, 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

Với thí sinh tự do chưa được tốt nghiệp THPT:

  • Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12 hoặc nơi thí sinh đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Quy chế này;
  • Bằng tốt nghiệp THCS hoặc trung cấp (bản sao được chứng thực từ bản chính, bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu)
  • Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận.

Với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT:

  • 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau;
  • Bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp (bản sao);
  • 02 ảnh cỡ 4×6 cm, 02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

Học sinh và thí sinh tự do sẽ  được rà soát thông tin về bài thi/môn thi và điều chỉnh nếu cần. Thời hạn điều chỉnh thông tin đăng ký thi kéo dài đến hết ngày 20/4/2019. 

Thí sinh dự thi THPT quốc gia học chương trình THPT sẽ phải làm 4 bài thi bắt buộc gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp tự chọn (Khoa học tự nhiên hay Khoa học xã hội) . Bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học; bài thi Khoa học xã hội gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. 

Học sinh chương trình Giáo dục thường xuyên chỉ thi 3 bài thi bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp tự chọn.

 
Tổng hợp