12/11/2014

Chương trình “Đồng hành cùng Tam Khôi”

• Mỗi học sinh giới thiệu bạn đến cùng học được nhận 01 phiếu học bổng 100.000 đ cho mỗi môn được ghi danh.
• Nếu học sinh được giới thiệu ghi danh nhiều môn không cùng một lúc: chỉ được tính học bổng cho những môn ghi danh trong cùng khóa với môn đầu tiên.
• Học sinh giới thiệu bạn đến cùng học sẽ nhận được ưu đãi kép với các cấp bậc sau:

 Cấp bậc Mô tả  
Cat Giới thiệu bạn ghi danh từ 2-10 môn học Tích lũy tính từ đầu năm học đến thời điểm hiện tại
 Fox Giới thiệu bạn ghi danh từ 11-20 môn học
 Lion Giới thiệu bạn ghi danh từ 21-30 môn học 

Hình thức ưu đãi kép:

Cấp bậc Ưu đãi thêm ngoài phiếu học bổng 100.000đ
Học phí Tham dự kĩ năng
Cat -2% -5000đ
Fox -3% -10.000đ
Lion -4% Miễn phí

Lưu ý:
• Chỉ được ưu đãi học phí 01 lần, 01 môn, 01 khóa.
• Chỉ được ưu đãi phí tham dự kỹ năng trong 01 khóa.
• Nếu khóa kế tiếp không có giới thiệu bạn thêm sẽ không được nhận ưu đãi.
• Học sinh được cấp thẻ tích lũy từ lần đầu tiên giới thiệu bạn nhưng chỉ được ưu đãi kép từ môn thứ 02 giới thiệu.
Thời gian áp dụng: từ ngày 19/10/2014
Học sinh đã từng giới thiệu bạn đến học từ từ đầu năm học 2014 – 2015 liên hệ bàn ghi danh để nhận thẻ.

Liên hệ bàn ghi danh để được tư vấn chi tiết hơn.