04/07/2018

Chúc mừng học sinh đậu nguyện vọng 1 năm 2018

Chúc mừng các bạn học sinh có tên dưới đây đã trúng tuyển nguyện vọng 1 trong kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 vừa qua nhé: