27/04/2018

Lê Dương Hữu Phúc

Những thầy cô và các anh chị nhân viên ở Tam Khôi rất dễ thương, vui vẻ. Đặc biệt là thầy Việt dạy lớp Toán 10A2. Thầy rất ân cần chu đáo.

— 

LÊ DƯƠNG HỮU PHÚC

HỌC SINH LỚP 10