Tổng hợp các đề thi tuyển sinh lớp 10 tham khảo môn Toán của các quận huyện cho năm học 2019 - 2020.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 tham khảo môn Toán năm học 2019 – 2020

Tổng hợp đề thi và đáp án chính thức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019.

Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019

Tổng hợp đề thi, đáp án các môn thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm 2018.

Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2018

Tập hợp đề thi các môn Toán, Văn, Anh của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2017.

Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2017

Tập hợp đề thi chính thức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2016.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chính thức năm 2016

Tập hợp đề thi chính thức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2015.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chính thức năm 2015

Đề thi chính thức và gợi ý đáp án cho đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2014.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chính thức năm 2014

Đề thi chính thức và gợi ý đáp án kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2013.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chính thức năm 2013

Tổng hợp đề thi và đáp án của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2012.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chính thức năm 2012

Tổng hợp đề thi và đáp án của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2011.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chính thức năm 2011

Đề thi chính thức của 3 môn thi: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Đề thi và đáp án kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2015