29/04/2019

Châu Minh Thiện

Thầy Việt giảng bài dễ hiểu và luôn tận tình trong việc hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho học sinh.

CHÂU MINH THIỆN

HỌC SINH LỚP 9