29/04/2019

Châu Hoàng Minh

Cô Hương (dạy Lý) luôn quan tâm học sinh. Cô còn hỗ trợ nhiệt tình khi em không hiểu bài.

CHÂU HOÀNG MINH

HỌC SINH LỚP 10