26/04/2019

Cao Gia Hân

Em thích học thầy Sơn vì thầy dạy kỹ và cận thẩn. Thầy còn vui tính, chỉ nhiều phương pháp và mẹo học mà trên lớp không dạy.

CAO GIA HÂN

HỌC SINH LỚP 12