29/04/2019

Bùi Thái Bảo

Em cảm thấy rất thích khi học với cô Tâm, vì cô vui vẻ hoạt bát, giảng bài rất dễ hiểu.

BÙI THÁI BẢO

HỌC SINH LỚP 12