10/10/2017

Bảng vinh danh học sinh xuất sắc khóa 2, năm học 2017 – 2018

Trung tâm Tam Khôi chúc mừng các em học sinh đã đạt kết quả xuất sắc trong khóa 2 vừa qua. Chúc các em sẽ tiếp tục phát huy và đạt được những kết quả như các em mong đợi trong các khóa học tiếp theo.

Lớp 9

LỚP

MÔN

HỌC SINH

9A1

TOÁN

Phan Đăng Hưng

VĂN

Phan Đăng Hưng

ANH

Hồ Ngọc Diệp

9A2

TOÁN

Nguyễn Hữu Bích Khoa

VĂN

Nguyễn Hữu Bích Khoa

ANH

Đỗ Thế Nghĩa

9A3

TOÁN

Nguyễn Thế Long

VĂN

Xà Tấn Khoa

Lớp 10

LỚP

MÔN

HỌC SINH

10A1

TOÁN

Tần Thái Phương Linh

Dương Nhân Tâm

HOÁ

Lê Hoàng Minh Tú

ANH

Trần Ngọc Bội

10A2

TOÁN

Đặng Ngọc Như Ý

Huỳnh Ngọc Tâm

HOÁ

Nguyễn Ngọc Yến Loan

ANH

Nguyễn Trần Ngọc Anh

VĂN

Bùi Hữu Hoàn Thiện

Lớp 11

LỚP

MÔN

HỌC SINH

11A1

TOÁN

Huỳnh Khoang Trí

Lê Thị Ngọc Hân

HOÁ

Bùi Xuân Hoàng Oanh

ANH

Trần Thị Ngọc Trâm

11A2

TOÁN

Nguyễn Đăng Khoa

Vũ Nam Phương

HOÁ

Phạm Thiên Thư

VĂN

Nguyễn Tâm Quang

Lớp 12

LỚP

MÔN

HỌC SINH

12A1

TOÁN

Phương Hồng Nguyên

Nguyễn Toàn Dương

HOÁ

Trần Đắc Toàn

VĂN

Lưu Kim Ngân

Nguyễn Ngọc Mai Phương

Huỳnh Thị Ngọc Trang

ANH

Nguyễn Văn Quốc Anh

12A2

Đỗ Huệ Loan

SINH

Huỳnh Vương Phúc Lâm

VĂN

Phạm Ngọc Kim Quỳnh

12A3

VĂN

Lê Vy Mỹ Trân

ANH

Tô Minh Quang