24/01/2015

Bảng danh dự khóa 4

Trung tâm Tam Khôi tuyên dương 35 bạn học sinh đạt được kết quả cao nhất trong khóa 4 vừa qua. Riêng ba bạn Doãn Bá Duy (lớp 12C), Thái Quân Thắng (lớp 10A) và Nguyễn Tuấn Khôi (lớp 9E) còn xuất sắc giành được vị trí đầu bảng ở hai môn học trong kỳ thi cuối khóa.

Tam Khôi chúc mừng tất cả các bạn. Mong rằng các bạn tiếp tục phát huy kết quả mình đã đạt được.

LỚP

MÔN

HỌC SINH

9A1 

TOÁN

Trần Đắc Toàn

VĂN

Võ Ánh Minh

ANH

Nguyễn Thuyền Nhân

9A2

TOÁN

Khả Tuấn Khoa

9C

ANH

Đoàn Trịnh Bảo Duy

9E

TOÁN

Nguyễn Tuấn Khôi

ANH

Võ Trần Quốc Vũ

VĂN

Nguyễn Tuấn Khôi

10A

TOÁN

Thái Quân Thắng

Trần Mỹ Duyên

HÓA

Thái Quân Thắng

ANH

Nguyễn Đỗ Thanh Trúc

VĂN

Lê Bảo Khanh

Trần Phương Thanh

10C

TOÁN

Nguyễn Phạm Xuân Thy

Lê Tuệ Mẫn

HÓA

Trần Nguyễn Ngọc Châu

ANH

Mai Đức Minh

11A

TOÁN

Thi Ngọc Trúc

Trương Gia Bảo

HOÁ

Nguyễn Đức Minh

ANH

Dương Trâm Anh

VĂN

Cao Hồng Hạnh

11C

TOÁN

Nguyễn Linh Đan

Nguyễn Hoàng Hải

HOÁ

Trần Thị Ngọc Anh

ANH

Vũ Thanh Hà

12A

TOÁN

Việt Mỹ Trình

Huỳnh Dương Mỹ Duyên

HOÁ

Nguyễn Thị Khánh Trang

VĂN

Bùi Ngọc Thanh Ngân

ANH

Phan Thu Hà

12C

TOÁN

Doãn Bá Duy

Nguyễn Như Quỳnh

ANH

Dương Hoàn Vũ

SINH

Doãn Bá Duy

12A3

VĂN

Nguyễn Đình Thục Anh

Trương Thiện Tuyết Thanh