26/11/2016

Bảng danh dự khóa 4 năm học 2016 – 2017

Trung tâm Tam Khôi tuyên dương các bạn học sinh đã đạt kết quả xuất sắc trong kỳ kiểm tra cuối khóa 4 vừa qua.

Chúc các em luôn học tốt.

Lớp 9

LỚP

MÔN

HỌC SINH

9A

TOÁN

Quách Bảo Hoa

VĂN

Phạm Ngọc Thanh Ngân

ANH

Võ Thanh Xuân An

9A2

TOÁN

Lê Thị Ngọc Trân

9E

TOÁN

Trần Hữu Khánh

ANH

Nguyễn Ngô Minh Thơ

9C

ANH

Cao Ái Mỹ

Lớp 10

LỚP

MÔN

HỌC SINH

10A

TOÁN

Lương Trần Bội Châu

Lê Thị Ngọc Hân

HOÁ

Lương Trần Bội Châu

ANH

Hà Quốc Lương

VĂN

Phan Ngọc Đăng Tâm

10C

TOÁN

Trần Thị Ngọc Trâm

Lê Quốc Huy

HOÁ

Diệp Thành Khang

ANH

Nguyễn Ngọc Bích An

Lớp 11

LỚP

MÔN

HỌC SINH

11A

TOÁN

Hồ Hải Long

Bùi Nguyễn Mai Thy

HOÁ

Phương Hồng Nguyên

VĂN

Mai Hồng Bảo Ngân

11C

TOÁN

Phan Tuấn Kiệt

Phạm Thiện Hảo

HOÁ

Hồ Hải Long

ANH

Lý Minh Luân

Lớp 12

LỚP

MÔN

HỌC SINH

12A

TOÁN

Phạm Thị Thảo Vy

HOÁ

Lâm Ngọc Thủy Tiên

Hàng Mỹ Phụng

ANH

Phạm Thị Thảo Vy

12C

TOÁN

Hàng Mỹ Phụng

Trần Kim Ngân

ANH

Trình Nguyệt Minh Thư

IMG_6226