21/11/2014

Bảng danh dự khóa 2 năm 2014

Chỉ còn vài ngày nữa khóa thứ 2 sẽ chính thức khép lại cùng với tháng 9. Lần này danh sách khen thưởng các bạn học sinh đạt thành tích cao nhất trong lớp được kéo dài ra hẳn với 28 bạn được vinh danh.

 

Nổi bật lần này lại là bạn Nguyễn Ngọc Thúy An khi đứng nhất ở cả hai môn Văn và Toán.
Lời cuối cùng, Tam Khôi xin chúc mừng tất cả các bạn học sinh có tên trong danh sách.

LỚP

MÔN

HỌC SINH

9E 

TOÁN

Nguyễn Thành Khoa

VĂN

Nguyễn Minh Thùy

ANH

Võ Trần Quốc Vũ

Hồ Tịnh Vy

 

9A1 

 

TOÁN

Trần Đắc Toàn

VĂN

Trần Chiều Xuân

ANH

Lê Minh Huy

9A2

TOÁN

Tạ Hữu Lý

 

10A

TOÁN

Phan Thanh Uyên

HÓA

Thái Quân Thắng

ANH

Lê Tuệ mẫn

VĂN

Nguyễn Ngọc Thúy An

 

10C

 

TOÁN

Nguyễn Ngọc Thúy An

Huỳnh Ngọc Quế

ANH

Mai Đức Minh

 

 

 11A

 

Trương Gia Bảo

HOÁ

Nguyễn Đức Minh

ANH

Bùi Minh Thảo

VĂN

Trần Thị Kim Nghi

 

11C  

 

TOÁN

Châu Ngọc Đoan Thảo

Trần Tú Thanh

HOÁ

Nguyễn Hoàng  Hải

ANH

Lê Phạm Quỳnh Như

 

 12C

 

TOÁN

Huỳnh Quốc Minh

ANH

Hoàng Trọng Nguyên Chương

SINH

Lâm Văn Tín Nghĩa

 

12A 

TOÁN

Việt Mỹ Trình

VĂN

Bùi Ngọc Thanh Ngân

ANH

Cù Phạm Hoàng Như