24/11/2014

Bảng danh dự khóa 3 năm 2014

Kết thúc khỏa 3, bảng danh dự của Tam Khôi xin tuyên dương 30 bạn học sinh đạt thành tích xuất sắc trong khóa học qua. Đặc biệt, 4 bạn Nguyễn Đức Minh, Trần Tú Thanh, Huỳnh Anh Nguyên Vũ và Nguyễn Thị Khánh Trang đều giành được vị trí đứng đầu ở 2 môn học. Cùng vỗ tay chúc mừng cho những gương mặt xuất sắc nhất của khóa này nhé.

LỚP

MÔN

HỌC SINH

9E

Toán

Nguyễn Thành Khoa

Anh

Nguyễn Thuận Phát

 Võ Trần Quốc Vũ

 9A1

Toán

Trần Đắc Toàn

Văn

Nguyễn Thị Bảo Châu

Anh

Quách Ngọc Phụng

9A2

Toán

Bùi Thiện Duy

10A

Toán

Lâm Thoại My

Thái Quân Thăng

Hóa

Dương Phùng Quốc Huy

Văn

Lê Tuệ Mẫn

10C

Toán

Nguyễn Ngọc Thúy An

Huỳnh Ngọc Quế

Hóa

Đỗ Đức Trí

Anh

Mai Trần Tường Vy

11A

Toán

Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Thế Hải

Hóa

Nguyễn Đức Minh

Anh

Dương Trâm Anh

Văn

Trần Tú Thanh

11C

Toán

Nguyễn Huỳnh Thái Huy

Trần Tú Thanh

Hóa

Lương Thục Hạnh

Anh

Trần Phương Hy

12C

Toán

Huỳnh Anh Nguyên Vũ

Huỳnh Anh Nguyên Vũ

Anh

Ngô Việt Hùng

Sinh

Doãn Bá Duy

12A

Toán

Nguyễn Thị Khánh Trang

Trần Nguyên Hùng

Hóa

Nguyễn Thị Khánh Trang

Văn

Đặng Thanh Trúc

Anh

Cù Phạm Quỳnh Như

12A3

Văn

Võ Huỳnh Như Anh