27/04/2019

Bạch Uyển Thiện

Trong lớp Toan của cô Nga, cô giúp em thoải mái khi học bài nhưng vẫn tập trung. Cô tận tâm và đôi khi rất hài hước nữa.

BẠCH UYỂN THIỆN

HỌC SINH LỚP 12