All posts by editor1

Nguyễn Thúy Hiền

Tam Khôi giúp em hiểu thêm về bài học, bài tập kỹ càng hơn, khiến điểm số em cải thiện rất nhiều. Học ở Tam Khôi giúp em không quên bài, em biết tìm cách giải quyết bài và có năng lượng để học hơn.

NGUYỄN THÚY HIỀN

HỌC SINH LỚP 11

Trần Thị Đoan Trinh

Ở Tam Khôi dạy bài kĩ hơn ở những chỗ học thêm khác, đầy đủ tiện nghi, lớp học thoáng, ít học sinh, dễ tập trung và tiếp thu bài nhanh hơn. Đặc biệt là có trợ giảng hỗ trợ những bài học trong lớp mà em không hiểu.

TRẦN THỊ ĐOAN TRINH

HỌC SINH LỚP 10