Monthly Archives: February 2019

Tuyên dương học sinh xuất sắc khóa 4, năm học 2018 – 2019

Trung tâm Tam Khôi chúc mừng các bạn học sinh đã đạt được những thành quả xuất sắc trong khóa 4 vừa qua. 

Lớp 9: 

LỚP

MÔN

HỌC SINH

9A1

TOÁN

Đặng Ngọc Trúc Lam

VĂN

Huỳnh Lê Minh Thư

ANH

Lê Thảo Vy

9A2

TOÁN

Trương Ngọc Hân

VĂN

Vương Bảo

Nguyễn Lê Thùy Vân

ANH

Mai Nguyễn Khánh Duyên

9A3

TOÁN

Trương Trần Phúc Lĩnh

9C1

TOÁN

Phan Đức Tuấn

VĂN

 

Đặng Bảo Hân

ANH

Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên

Lớp 10:

LỚP

MÔN

HỌC SINH

10A1

TOÁN

Đỗ Thế Nghĩa

Lâm Văn Minh Nghĩa

HOÁ

Võ Đoàn Phương Anh

ANH

Liêng Bích Diệu

VĂN

Huỳnh Hữu Thủy Tiên

10A2

TOÁN

Ngô Mỹ Ngọc

Trương Anh Tùng

HOÁ

Lê Thị Tuyết Mai

ANH

Đỗ Thế Nghĩa

10C1

TOÁN

Trần Anh Thư

Đỗ Phương Tâm

HÓA

Nguyễn Ngọc Xuân Mai

ANH

Mai Anh Joshua

Lớp 11:

LỚP

MÔN

HỌC SINH

11A1

TOÁN

Trương Lệ Oanh

Dương Nhân Tâm

HOÁ

Nguyễn Minh Huy

ANH

Nguyễn Minh Huy

VĂN

Bùi Hữu Hoàn Thiện

Phạm Lê Vân Nhi

11A2

TOÁN

Phan Huỳnh Phương Anh

Lý Mỹ Hân

HÓA

Lê Dương Hữu Phúc

ANH

Nguyễn Lê Vĩnh Phúc

11C1

TOÁN

Nguyễn Kim Trân

HÓA

Nguyễn Khôi Nguyên

Lớp 12:

LỚP

MÔN

HỌC SINH

12A1

TOÁN

Nguyễn Phương Quỳnh

Đỗ Đăng Khoa

HOÁ

Lê Ngọc Thảo Vy

VĂN

Trương Bảo Phương

ANH

Dương Gia Quyền

12A2

TOÁN

Lê Ngọc Thảo Vy

Nguyễn Thị Hồng Duyên

VĂN

Phan Ngọc Đăng Tâm

SINH

Nguyễn Thu Thảo

ANH

Diệp Đức Tân

12A3

VĂN

Trần Bội Dinh

ANH

Nguyễn Thị Hồng Duyên

12P

ANH

Huỳnh Đồng Tâm

12C1

TOÁN 

Nguyễn Thị Thùy Dung

Nguyễn Thị Thùy Dung

HÓA

Vũ Đức Trí

ANH

Nguyễn Gia Thống