Monthly Archives: December 2017

Bảng danh dự khóa 3, năm học 2017 – 2018

Bảng danh dự khóa 3 xuất hiện thêm nhiều gương mặt mới. Đồng  thời số lượng học sinh nhận thưởng cũng tăng lên nhiều. Chúc mừng các bạn học sinh xuất sắc của khóa 3 nhé.

Lớp 9

LỚP

MÔN

HỌC SINH

9A1

TOÁN

Huỳnh Huế Thư

VĂN

Lâm Nguyễn Hải Yến

Lê Phạm Phương Thảo

ANH

Hồ Ngọc Diệp

9A2

TOÁN

Đỗ Thế Nghĩa

VĂN

Lê Nguyễn Thanh Trúc

ANH

Phan Vịnh Nghi

9A3

TOÁN

Hoàng Tú Quỳnh

VĂN

Xà Tấn Khoa

9A4

ANH

Phùng Huỳnh Như

Lớp 10

LỚP

MÔN

HỌC SINH

10A1

TOÁN

Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên

Dương Nhân Tâm

HOÁ

Trần Hữu Khánh

ANH

Teoh Gia Bảo

10A2

TOÁN

Trần Nguyễn Trà My

Tô Hoàn Uyên

HOÁ

Trương Quốc Phong

VĂN

Bùi Hữu Hoàn Thiện

ANH

Nguyễn Trần Ngọc Anh

Lớp 11

LỚP

MÔN

HỌC SINH

11A1

TOÁN

Bùi Công Thành

Đào Minh Hoàng

HOÁ

Phan Quốc Thảo

ANH

Nguyễn Ngọc Bích An

11A2

TOÁN

Lê Ngọc Thảo Vy

Nguyễn Đăng Khoa

Trần Nghiệp Đạt

HOÁ

Phạm Thiên Thư

VĂN

Đặng Nguyễn Thanh Trúc

Lớp 12

LỚP

MÔN

HỌC SINH

12A1

TOÁN

Phương Hồng Nguyên

Nguyễn Hoàng Anh Thư

HÓA

Trần Đắc Toàn

VĂN

Lưu Kim Ngân

Phan Thành Duy

ANH

Trần Kiến Năng

12A2

TOÁN

Nguyễn Toàn Dương

Nguyễn Duy Đoàn Hưng

SINH

Huỳnh Vương Phúc Lâm

VĂN

Hồ Lê Minh Phương

Tiêu Tự Đạt

12A3

 

 

TOÁN

Lê Hải Yến

VĂN

Mai Ngọc Minh Anh

Trần Thị Ánh Hồng

Võ Thị Như Quỳnh

ANH

Ngô Văn Hiếu