Monthly Archives: December 2017

Tam Khoi - Niem vui hoc tap

Bảng vinh danh học sinh xuất sắc khóa 2, năm học 2019 – 2020

Chúc mừng các bạn học sinh đã đạt kết quả xuất sắc nhất trong khóa 2 vừa qua.

Lớp 9

LỚP

MÔN

HỌC SINH

9A1

VĂN

Nguyễn Ngọc Châu

Trần Xuân Minh Thi

ANH

Võ Minh Ngọc Điệp

9A2

TOÁN

Phạm Trường Quang

VĂN

Nguyễn Ngọc Nam

Nguyễn Trần Thanh Thảo

ANH

Nguyễn Trần Thanh Thảo

9C1

TOÁN

Đỗ Huỳnh Minh Khánh

VĂN

Ngô Lâm Quỳnh

Lớp 10

LỚP

MÔN

HỌC SINH

10A1

TOÁN

Dư Mỹ Dung

Lý Bửu Thanh

HOÁ

Dư Mỹ Dung

ANH

Hồ Phan Đức Minh

10A2  

TOÁN

Dương Thị Ngọc Hân

HOÁ

Kỷ Cẩm Hùng

ANH

Phạm Trọng Đức 

 10A3

VĂN

Trịnh Thới Thiên Trúc

10C1

TOÁN

Trần Thiện Phước

ANH

Trần Thiện Phước

10C2

TOÁN

Nguyễn Nhật Huy

HÓA

Dương Thiên Ân

Lớp 11

LỚP

MÔN

HỌC SINH

11A1

TOÁN

Đỗ Thanh Hằng

Ngô Mỹ Ngọc

Hà Tiểu My

HOÁ

Nguyễn An Thịnh

TOÁN

Nguyễn Ngọc Bích An

11A2

TOÁN

Lê Thị Tuyết Mai

Phạm Quang Tiến

VĂN

Đỗ Ngọc Minh

ANH

Lin Tuyết Nhi

11C1

TOÁN

Nguyễn Ngọc Xuân Mai

Đỗ Thị Khánh Trâm

HÓA

Hồ Sỹ Tài

Lớp 12

LỚP

MÔN

HỌC SINH

12A1

TOÁN

Trần Phụng Anh

HÓA

Vương Quế  Trinh

SINH

Nguyễn Thị Thanh Minh

VĂN

Trần Phạm Anh Thư

Quan Phối Linh

ANH

Phạm Đặng Diễm Quỳnh

12A2

TOÁN

Huỳnh Mỹ Tiên

VĂN

Nguyễn Vân Nhi

ANH

Nguyễn Duy Tân

12A3

VĂN

Trần Ngọc Bội

Đồng Phạm Hoàng Lam

12C1

TOÁN

Đặng Vỹ Luân

HÓA

Dương Vĩnh An

ANH

Trần Ngọc Thiên Kim