Monthly Archives: August 2017

Tuyên dương học sinh xuất sắc khóa 2, năm học 2018 – 2019

Trung tâm Tam Khôi chúc mừng các bạn học sinh đã đạt được những thành quả xuất sắc trong khóa 2 vừa qua. 

Lớp 9: 

LỚP

MÔN

HỌC SINH

9A2

VĂN

Lê Thảo Vy

ANH

Nguyễn Xuân Nghiêm

9C1

TOÁN

Phan Đức Tuấn

VĂN  Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên
ANH Nguyễn Phạm Phúc Tiên

Lớp 10:

LỚP

MÔN

HỌC SINH

10A1

TOÁN

Đỗ Thế Nghĩa

Phan Gia Hân

HOÁ

Nguyễn An Thịnh

ANH

Liêng Bích Diệu

VĂN

Trần Duy Quang

10A2

TOÁN

Lê Thị Tuyết Mai

Lê Thị Tuyết Mai

HOÁ

Lê Thị Tuyết Mai

ANH

Huỳnh Huế Thư

10C1

TOÁN

Phn Tuyết Nhung

Huỳnh Thị Thảo Nguyên

HÓA

Nguyễn Ngọc Xuân Mai

ANH

Đỗ  Phương Hà

Lớp 11:

LỚP

MÔN

HỌC SINH

11A1

TOÁN

Đặng Ngọc Như Ý

Nguyễn Trần Mỹ Khánh

HOÁ

Đặng Phúc Minh Thư

Nguyễn Minh Huy

ANH

Nguyễn Minh Huy

VĂN

Lê Nhật Vy

11A2

Quan Thuận Hào

HOÁ

Lê Ngọc Anh

ANH

Nguyễn Lê Vĩnh Phúc

11C1

TOÁN

Nguyễn Kim Trân

HÓA

Viên Mỹ Yến

Lớp 12:

LỚP

MÔN

HỌC SINH

12A1

TOÁN

Nguyễn Phương Quỳnh

HOÁ

Đỗ Đăng Khoa

VĂN

Lê Kim Anh

ANH

Lưu Ngọc Trang

12A2

TOÁN

Lê Ngọc Thảo Vy

Nguyễn Thị Hồng Duyên

VĂN

Phan Ngọc Đăng Tâm

Bùi Trần Bảo Ngọc

SINH

Trần Trung Tân

ANH

Nguyễn Phạm Thảo Quyên

12A3

VĂN

Đinh Ngọc Khánh

ANH

Nguyễn Thị Hồng Duyên

12P

ANH

Nguyễn Hữu Linh Chi

12C1

LÝ 

Nguyễn Thị Thùy Dung

HÓA Trần Nguyễn Thanh Lan
ANH Nguyễn Gia Thống